Ordningsregler

Vi hoppas ni kommer få en trivsam och trevlig vistelse här hos oss.

Nedan ordningsregler är framtagna i samarbete med SCR Svensk camping och är till för att alla ska trivas och kunna njuta av sin vistelse på campingen.

 1. Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Lämna samtidigt över ditt Camping Key Europe*. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält, båt etc.
 2. Tillfälliga besökande ombedes parkera sitt fordon på parkeringsplats utanför området eller på anvisad plats inom området. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare. Se separat prislista.
 3. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
 4. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.
 5. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, såsom staket och skyddsvallar är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
 6. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
 7. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingplatsen.
 8. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna är inte tillåtet.
 9. Hundägare ombedes visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.
 10. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.
 11. Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.
 12. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 13. Biltvätt får endast ske på anvisad plats. (Närmsta biltvätt finns på Flygstaden)
 14. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.12.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster.
 15. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.
 16. Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd. Välkommen till vår campingplats! Följande ordningsregler är till för din och de andra gästernas trevnad. Vi hoppas dessa skall göra att du får en trevlig vistelse på vår camping.

* Denna campingplats är medlem i SCR där Camping Key Europe är obligatoriskt för boende på anläggningen.

Vilshärads Camping
Vilshäradsvägen 24
305 65 Vilshärad
tel: 0731-57 27 17
e-post: kontakt@vilsharadscamping.se

f logo RGB Black 58 50pxglyph logo May2016 50px  SCR Svensk Camping logo  Camping Västkust  Visit Halland Logo Staende Svart  Visita logo RGB undertext 500px