Vilshärads Camping
305 65 Vilshärad
tel. 035 - 531 15
fax. 035 - 531 15

halland.se

SCR Svensk Camping